Planera begravning

Inför ert besök på begravningsbyrån så planera begravningen genom att ta del av några frågeställningar som vi kommer att ta upp med er under besöket på byrån.

Att planera begravningen brukar ta ca. 2 timmar då det är rätt många frågeställningar som ska gås igenom.

Hade den avlidne själv några önskemål? Finns något nedskrivet?

  • Jord- eller kremationsbegravning
  • Annons och i vilken tidning/tidningar (symbol, vers)
  • Minnesstund
  • Kyrka där begravningen ska äga rum
  • Kyrkogård där personen ska ligga
  • Bouppteckning
  • Gravsten eller namnkomplettering
  • Vilka kläder personen ska ha på sig i kistan
  • Sång och musik (sångsolist eller annan medverkande)
  • Hur den ekonomiska situationen ser ut så man t.ex. vet vilken kista man kan välja och om kan ha minnesstund osv.
Planera begravning