Bouppteckning

En bouppteckning fastställer vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Det gäller bland mycket annat att se över och göra en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder – att göra en bouppteckning. Bouppteckningen ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med att bouppteckningen upprättas görs alltid utförliga utredningar om tillgångar och skulder, försäkringar och släktförhållanden.

Bouppteckningen måste vanligtvis göras inom 3 månader.

Bouppteckningar