Juridik

I samband med dödsfall uppkommer så gott som alltid en rad juridiska frågor. Även om det handlar om ett till synes enkelt dödsbo är det oftast värt att anlita den juridiska expertis som vi på Blombergs & Rendahls Begravningsbyrå kan erbjuda.

Vi hjälper er med att se till att olika försäkringsbolag får vetskap om dödsfallet och att eventuell dödsfallsförsäkring skall falla ut till dödsboet eller de anhöriga.

Många tror att detta sker automatiskt men så är det inte med alla olika försäkringar. Därför står vi till er tjänst med att ordna alla blanketter som behövs.

Dokumentbevakning

Vi erbjuder säker förvaring och bevakning av testamenten och andra viktiga juridiska dokument.

För att ett testamente ska vara giltigt behöver det finnas i original. Att förvara testamente och andra viktiga juridiska dokument hemma innebär en risk att de kan försvinna och därmed kan inte en persons sista önskemål uppfyllas. Vi erbjuder säker förvaring av juridiska dokument inklusive bevakning mot Skatteverkets uppgifter om avlidna personer för att kunna säkerställa att dokumenten kommer fram i tid. Kontakta oss för att få veta mer.

Juridisk hjälp

Juridik