Personal

Jenny Lindgren

Jenny Lindgren

Sedan våren 2014 har jag arbetat inom begravningsbranschen. Jag har från första stund älskat mitt jobb, att få finnas tillhands och vara behjälplig för att tillsammans med dig/er planera en begravning är ett stort och fint förtroende. En begravning kan vara kyrklig, borgerlig eller av annan religion och då finns jag till hjälp att ordna den efter ert önskemål. Jag är även borgerlig officiant om ni så önskar. Mötet med er berikar mitt liv och jag är tacksam att kunna finnas till hjälp.

Madelene Palmgren

Madelene Palmgren

Efter att i många år arbetat som kyrkomusiker inom Svenska Kyrkan tog jag steget att bli begravningsrådgivare. Det känns i denna roll hedrande att få möjlighet att hjälpa dig/er vid en svår stund i livet.
Jag vill finnas till för Er och vara en trygghet vid beslut inför begravningen samt ett stöd under begravningsakten. Min önskan är att varje begravning ska vara speciell och bli ett fint och värdigt minne för er och av den avlidne.
Förutom rollen som begravningsrådgivare kan jag även erbjuda tjänsten som musiker och solist vid begravningar och minnesstunder samt är jag godkänd bouppteckningsförrättare.

Johan Ek

Johan Ek

Auktoriserad Boutredare

Efter tio års arbete inom försäljning och marknadsföring övertog jag min fars begravningsbyrå 2017 och har sedan dess jobbat med begravningar och familjejuridik. Idag är min huvudsakliga uppgift bouppteckningar, arvskiften och testamenten men jag tar även emot begravningsbesök och närvarar vid begravningar när behov uppstår. Jag uppskattar det personliga mötet och att få möjligheten att hjälpa er med allt praktiskt i samband med en begravning.