Livsarkivet

Vi hjälper dig med dina viktigaste papper och önskemål.
Allt för många lämnar efter sig ett tungt arv bestående av obesvarade frågor. Har något testamente skrivits? Vilka försäkringar finns och vem har rätt till försäkringspengarna? Finns någon sista önskan om var och hur begravningen ska ske? För att förhindra att frågor som dessa förblir obesvarade har vi tagit fram Livsarkivet – ett dokument som vi varmt rekommenderar att du använder dig av. Det är inte så enkelt att prata om döden och hur man vill ha det och därför kan ett livsarkiv vara till hjälp.

Fyll i Livsarkivet

Ladda ner eller hämta Livsarkivet

Du kan antingen ladda ner det eller hämta det hos någon av Sveriges 400 auktoriserade begravningsbyråer. Där kan du givetvis också få hjälp att fylla i dokumentet och – inte minst viktigt – du får hjälp med att förvara det. En helt kostnadsfri tjänst, som garanterar att dokumentet är i tryggt förvar och finns att tillgå för dina närmaste den dagen de står där med alla frågor.

Se Livsarkivet som en omtanke om dina närmaste. Omtanken att inte lämna dem i ovisshet om dina önskemål och var alla viktiga papper finns – när du inte längre finns.

Livsarkivet