När någon dör

Det är mycket som händer när någon dör. Det är många frågor och detaljer som man kommer att behöva ta ställning till. Ett gott råd är att ni inte behöver ha bråttom, och vi finns för att svara på alla frågorna.

På sidan mer information kan du ladda ner skriften ”Hur gör jag nu?”. Där finner du även fler broschyrer och skrifter som hjälper dig när någon dör.

Vår roll är att fånga upp alla detaljer och ta ansvar för att helheten ska bli så bra som möjligt.

När någon dör i hemmet

Vård i livets slutskede sker allt oftare i den sjukes hemmiljö, nära de anhöriga och med stöd av vård- och hemtjänstpersonal. För många ger det en större trygghet att få somna in i sin egen hemmiljö, omgiven av de närmaste. För andra kommer döden kanske plötsligt och oväntat, men ändå hemma.

Då ett naturligt dödsfall inträffat i bostaden kontaktar ni läkare, som kommer för att konstatera dödsfallet. Vid vård i livets slutskede kan den uppgiften vara delegerad till särskilt utbildad distriktssköterska.

Ni kontaktar oss på begravningsbyrån, för att komma överens om när och hur vi hämtar den avlidne.

När någon dör på äldreboende

Vid dödsfall på äldreboende hjälper personalen er med omhändertagandet av den avlidne.

Då ett naturligt dödsfall inträffat på äldreboende (särskilt boende) kontaktar personalen läkare eller distriktssköterska, som kommer för att konstatera dödsfallet.

Ni kontaktar oss på begravningsbyrån för att komma överens om när och hur vi hämtar den avlidne. Den avlidne förs sedan till bårhus.

När någon dör på sjukhus

Vid dödsfall på sjukhus hjälper peronalen er med omhändertagandet av den avlidne.

En läkare konstaterar dödsfallet. Vårdpersonal kan hjälpa till att tvätta och göra i ordning den avlidne. Om ni som anhöriga vill förbereds ni möjlighet till ett personligt avsked. Senare förs den avlidne till sjukhusets bårhus.

När någon dör på grund av olycka och dylikt

Ett dödsfall kan komma plötsligt. En olycka i trafiken eller på arbetsplatsen, ett akut sjukdomstillstånd utanför bostaden eller liknande händelser.

I dessa fall är det inte alltid de närmast anhöriga som tar den första kontakten med läkare, ambulans eller polis. En läkare måste ut för att konstatera dödsfallet och tar även beslut om polisen behöver kontaktas. Polisen kan besluta om en rättsmedicinsk obduktion. Läkaren kan besluta om en klinisk obduktion. Den döde förs med ambulans eller begravningsbil till bårhus.

Ni kontaktar oss för råd och stöd och för att boka tid för besök på begravningsbyrån eller för ett hembesök, då vi tillsammans planerar för begravningen.

När någon dör