Miljövänligare begravning

Miljövänlig begravning

Många frågar oss om hur man gör en miljövänlig begravning. Kistorna idag är noga prövade för att klara olika krav vid hantering och kremering. Väljer du en kista av rent trä så är du nära ett miljömedvetet val. Vill du gå ett steg längre erbjuder vi kistor i miljövänlig biokomposit. När det kommer till urnor så finns det flera miljövänliga alternativ, allt ifrån urnor i rent trä till nedbrytbar potatisstärkelse och träfibermassa. När du väljer blommor så tänk gärna säsongens blommor så minskar miljöbelastningen.

minnesstunden kan vi hjälpa dig att se till att maten är ekologisk så långt det är möjligt.

Du kanske undrar om en jordbegravning är mer miljövänligt än en kremation? Det är faktiskt inte riktigt utrett och svensk begravningslag tillåter idag endast jordbegravning eller kremation. Men forskning om alternativa begängelseformer pågår, t. ex, vattenbegängelse och kompostering.

Det som kan tala för kremering är att utsläppen är relativt små och krematorieanläggningarna själva bedriver ett omfattande miljöarbete med bl. a rökgasrening. Sedan några år så är det obligatoriskt med metallåtervinning vid krematorier och ersättningen från återvinningen går till Allmänna Arvsfonden.

Det som kan tala för jordbegravning är att kroppen återbördas till jorden men å andra sidan finns det risk för att kvarlevor kan läcka ut i grundvattnet även om risken är minimal. Transporter av kistor och urnor är det som påverkar miljön mest. Ibland är det svårt att påverka transporternas längd men när det är praktiskt och etiskt möjligt så samordnar vi transporter.

Som auktoriserad begravningsbyrå lyder vi under SBF:s miljöpolicy som du hittar här >>

Kistan Saga

Många av oss är överens om att vi behöver värna vår tid här på jorden och när vi vandrar genom livet också behöver tänka på vilka avtryck vi lämnar. För det kommer en tid när den jord vi lever av ska lämnas över till våra barn. Saga är vår mest miljövänliga kista.