Besöket på begravningsbyrån

På vårt kontor eller vårt besök i ditt hem
Vid vår första kontakt med dig för att ordna med begravningen vill vi med  vår kunskap och erfarenhet möta dina och den dödes önskningar inför det  som ska bli en vacker och värdig högtid. Det underlättar mycket om den  döde skrivit ner sina önskningar i Livsarkivet som man får hämta gratis  hos oss.

Vi går lugnt igenom hur alla detaljer skall ordnas och vi kan ge fina förslag och råd om du känner dig otrygg och osäker på vad som blir bäst för just  din anhörige.

Dokumentation och kostnadsredovisning
En tydlig kostnadsredovisning följer genom hela ärendet. När allt är bokat och klart får du en skriftlig dokumentation som du får ta med hem. Det kan vara tryggt att kunna gå tillbaka och se vad vi har gått igenom och vad som är bestämt. När sedan begravningen varit sammanställer vi alla kostnader efter den faktiska situationen.

Praktiska frågor
Ett dödsfall väcker en mängd olika frågor, många av rent praktisk karaktär. Det kan gälla betalning av räkningar, uppsägning av lägenhet, anmälning av försäkringar etc. Vi hjälper dig gärna med att ta tag i detta. Vi kan informera dig om vad som gäller och om du vill, även utföra tjänsterna. När det gäller uppsägningar av lägenheter brukar praxisen vara att man får betala hyran för dödsmånaden och en till.

Visning
Om du vill ordnar vi så att du och din familj får se den döde när han/hon är färdig i sin kista. Denna stund kan för er anhöriga vara lika viktig som själva begravningen. Ni får i lugn och ro ta ert eget farväl av den döde.

Ett ljust minne
När vi vet vad ni vill få hjälp med kan vi arbeta så att både ni som anhöriga och era gäster på begravningen känner er trygga och säkra på att allt kommer att bli som det är tänkt. Det gör så att ni får kraft över till att bära er sorg och att begravningsdagen kan bli till ett ljust minne för er. Vi finns hela tiden till hands för att stötta er och gästerna.