Testamente

Många väljer att upprätta ett testamente som reglerar vem som ärver vad. Familjesituationen är idag i många fall mer komplicerad än tidigare. De vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är för att man vill:

– Skydda make/sambo
– Göra barnens arv till enskild egendom
– Ändra arvsordningen

När man skall upprätta ett testamente bör man söka professionell hjälp. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får avsett utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Originaltestamenten finns inte heller registrerade vid någon myndighet. En auktoriserad begravningsbyrå erbjuder trygg förvaring och bevakning av testamentet i Livsarkivet.

När någon avlider utan att det finns arvsberättigade arvingar eller ett upprättat testamente så går arvet till Allmänna Arvsfonden. Är ett testamente upprättat så ska Kammarkollegiet för Arvsfondens räkning granska testamentet.

Tveka inte att kontakta oss för upprättande av testamente.

Testamente