Arvskifte

Med arvskifte menas att man delar upp den avlidnes tillgångar mellan arvingarna om de är två eller fler. Arvskiftet sker efter att bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket och visar hur fördelningen av arvet ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Här regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet då samtliga delägare har godkänt arvskiftet utbetalas arvslotter. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t ex. gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.

Vill du veta mer om arvskifte och vad som gäller för just dig är du välkommen att kontakta oss.