Hämtning av avliden

Då ett naturligt dödsfall inträffat i bostaden kontaktar ni läkare, som kommer för att konstatera dödsfallet. Vid vård i livets slutskede kan den uppgiften vara delegerad till särskilt utbildad distriktssköterska.

Ni kontaktar oss på begravningsbyrån, för att komma överens om när och hur vi hämtar den avlidne.

Hämtning av avliden på äldreboende

Då ett naturligt dödsfall inträffat på äldreboende (särskilt boende) kontaktar personalen läkare eller distriktssköterska, som kommer för att konstatera dödsfallet. Ni kontaktar oss på begravningsbyrån för att komma överens om när och hur vi hämtar den avlidne. Den avlidne förs sedan till bårhus

Hämtning av avliden på sjukhus

En läkare konstaterar dödsfallet. Vårdpersonal kan hjälpa till att tvätta och göra i ordning den avlidne. Om ni som anhöriga vill förbereds ni möjlighet till ett personligt avsked. Senare förs den avlidne till sjukhusets bårhus.